ડીસા વિધાનસભાના ઢૂવા ગામમાં વડિલોના આશિર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યાં. સ્વાગત અને સમર્થન દર્શાવવા બદલ આભાર માનુ છુ અને ચુંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમર્થનમાં જંગી મતદાન કરી સેવાનો અવસર આપવા માટે અપીલ કરી.