પ્રાર્થના Mp3 ડાઉનલોડ

 1. મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું સુંદરસર્જનહારા રે
 2. આ નભ ઝૂક્યું તે કાનજી ને ચાંદનીતે રાધા રે
 3. એકજ દે ચિનગારી મહાનલ એકજ દેચિનગારી
 4. યા કુન્દે ન્દુ તુ સાર હાર ધવલા
 5. ઓમ તત સત શ્રી નારાયણ તું
 6. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું
 7. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ
 8. પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી
 9. મંગલ મંદિર ખોલો દયામય
 10. અસત્યો માંહેથી પ્રભુ પરમ સત્યેતું લઇ જા
 11. ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને મોટું છે તુજનામ
 12. જીવન અંજલિ થાજો મારું જીવન અંજલિથાજો
 13. નૈયા ઝુકાવી મેં તો જોજે ડુબી જાયના
 14. મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિતમારી કરવી છે
 15. હમ એક બને હમ નેક બને હમ જ્ઞાન કીજ્યોત જગાએ
 16. અલ્લાહ તેરો નામ ઈશ્વર તેરો નામ
 17. અમે તો તારા નાના બાળ અમારી તુંલેજે સંભાળ
 18. અંતર મમ વિકસિત કરો અંતરતર હે
 19. એક તું હી ભરોસા એક તું હી સહારા
 20. હમકો મન કી શક્તિ દેના મન વિજયકરે
 21. ઇતની શક્તિ હમેં દેના દાતા
 22. જૈસે સૂરજ કી ગરમી સે
 23. પ્રાણી માત્રને રક્ષણ આપ્યું
 24. સત્ય અહિંસા ચોરી ન કરવી
 25. તેરી પનાહ મેં હમેં રખના
 26. તું હી રામ હૈ તું હી રહીમ
 27. તુમ હી હો માતા પિતા તુમ હી હો
 28. વંદે દેવી શારદા
 29. અચ્યુતમ કેશવમ કૃષ્ણ દામોદરમ
 30. એ માલિક તેરે બંદે હમ
 31. તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે
 32. હે કરુણાના કરનારા તારી કરુણાનોકાંઈ પાર નથી
 33. જીવન જ્યોત જગાવો પ્રભુ હે જીવનજ્યોત જગાવો