ડીસા કાર્યાલય પર ભીખુભાઇ દલસાણીયા સાથે કાર્યકર્તાઓ ની બેઠક.